رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری

یکشنبه 9 خرداد 1395 07:02 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق  رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری شامل 21 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری است که فرزندانشان در بهمن ۱۳۸۹ پرونده پزشکی در بیمارستان امام خمینی داشته‌اند. روش پژوهش به کار گرفته شده همبستگی بوده است. با روش نمونه‌گیری در دسترس، یگ گروه صد نفری از مادران انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری فرایبرگ (شامل ۴۳ گویه) و جهت‌گیری مذهبی بهرامی احسان (۶۴ گویه) بوده است. نتایج به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین سن، سطح تحصیلات و تاب‌آوری و جهت‌گیری مذهبی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: تاب‌آوری، جهت‌گیری مذهبی، مادران.

 

مقدمه

نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاریخ دارد، زیرا بشر از همان آغاز زندگی خود به حامی و مقتدر و تکیه‌گاه قدرتمند احساس نیاز می‌کرده است. مذهب، سیستم سازمان یافته‌ای از باورها شامل مشارکت، سنت، ارزش‌های اخلاقی، رسومات، مشارکت در یک جامعه دینی برای اعتقاد راسخ‌تر به خدا یا یک قدرت برتر است (والش۱، ۲۰۰۹م). لینسکی۲ (۱۹۶۳م) مذهب را مجموعه عقایدی در باره طبیعت نیروهایی می‌داند که سرنوشت فرد را شکل می‌دهند و اعمالی که در نتیجه توسط یک گروه پذیرفته می‌شوند. پارگامنت۳ (۱۹۹۷م) مذهب را این گونه تعریف می‌کند: « جست‌وجو برای معنا و ارزشی که مقدس شمرده می‌شود ». در این تعریف، سه واژه کلیدی وجود دارد: ارزش، جست‌وجو و مقدس. در اینجا فرض بر این است که مردم درپی چیزی می‌روند که در زندگی‌شان ارزش و معنا داشته باشد. همچنین در این تعریف از مذهب، بر این تکیه شده است که انسان‌ها موجودهایی فعال و هدف‌مدار هستند (فولد۴، ۱۹۸۷م) و در جست‌وجوی ارزش و اهمیت می‌باشند. جست‌وجو، فرایند پویایی است که شامل کشف ارزش، محافظت از آن ارزش‌ در زمانی که به‌دست آمد و در نهایت، تبادل ارزش در زمان مورد نیاز است.۵

کلمه «دین» در زبان عربی، نزدیک‌ترین مفهوم را به واژه «RELIGION» در زبان انگلیسی دارد و از ریشه‌ای به معنای اطاعت، تسلیم و فروتنی در برابر خداوند گرفته شده، و «دین» در گسترده‌ترین مفهوم خود، معیار مقدسی است که به تمام زندگی انسان شکل می‌بخشد. به عبارت دیگر، دین چگونگی زندگی در تمام جوانب آن است که در آموزش‌های پروردگار ریشه دارد۶

آثار مبتنی بر رویکرد آماری به دین، امروزه حجم عظیمی یافته و به سرعت هم رو به افزایش است. کتاب‌هایی که این ادبیات را تا حدود ۱۹۷۰م بررسی کرده‌اند (آرگایل و بیت، هلاهی، ۱۹۷۵م؛ اسکوبی، ۱۹۷۵م و استرومن، ۱۹۷۰م ترجمه دهقانی، ۱۳۸۶) همه پر از ارجاع به پژوهش‌هایی است که در باره موضوع‌های بسیار متنوع صورت گرفته است.۷

آلن برگین ۱۹۸۳م در فراتحلیلی از ادبیات این موضوع، دریافت که ۴۷درصد بررسی‌های مورد مطالعه او رابطه‌ای مثبت را میان دین و بهداشت روانی نشان می‌‌دهد. ۲۳درصد بیانگر رابطه منفی است و ۳۰درصد اصلاً رابطه‌ای میان این دو نشان نمی‌دهد. علت برخی از این ناهمخوانی‌ها ممکن است نوع معیارهایی باشد که به کار می‌رود.

مقابله مذهبی،‌ بر نقش سازنده دین در درک و کنار آمدن با مشکلات شخصی و موقعیتی زندگی انسان‌ها تأکید دارد. به گفته پارگامنت (۱۹۹۰م)، هر یک از عناصر روند سازگاری، مستلزم سنجش دقیق است. رویداد یا موقعیت مشکل‌آفرین را که ممکن است هر چیزی باشد (از تهییجی ناچیز گرفته تا تغییری عمده در زندگی) باید بر اساس معنای مذهبی آن در نظر فرد فهمید. اینکه شخص چگونه موقعیتی را تجربه و ارزیابی کرده، سپس توانایی خود را برای رویارویی با آن می‌سنجد، طبیعتاً تأثیر مهمی در ایجاد نتیجه دارد۸

بیشتر پژوهش‌هایی که امروزه در باره همبسته‌های روانی – بهداشتی دین صورت می‌گیرند از مقیاس جهت‌گیری مذهبی آلپورت – راس استفاده کرده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که مقیاس جهت‌گیری دینی درونی با موارد زیر همبستگی مثبت داشته است: رضایت از زندگی (تسوینگهان۹، ۱۹۹۱م)، سازگاری روان‌شناختی (واتسون۱۰، موریس۱۱ و هود۱۲، ۱۹۹۴م). خویشتن داری و عملکرد بهتر شخصی (برگین۱۳، سترز۱۴ و ریچاردز۱۵، ۱۹۸۷م)، عزت نفس (نلسون۱۶، ۱۹۹۰م)، کنترل درونی (جکسونو کورزی۱۷، ۱۹۸۸م)، هدفمندی زندگی (بولت۱۸، ۱۹۷۵م) روحیه و سازگاری درکهنسالی (کوتنیگ۱۹، کوالوفرل۲۰، ۱۹۸۸م). همچنین مقیاس جهت‌گیری درونی با موارد زیر همبستگی منفی داشته است: اضطراب و به ویژه اضطراب مرگ (برگین، مسترزو ریچاردز۲۱، ۱۹۸۷م، پاول و تورسون۲۲، ۱۹۹۱م) روان رنجوری۲۳ (چاو۲۴ و دیگران، ۱۹۹۰ م)افسردگی (دور۲۵، ۱۹۸۷م؛۱۹۹۲م، گنیا۲۶ و نلسون۲۷، ۱۹۸۹م) تکانش وری۲۸ (رابینسون۲۹، ۱۹۹۰م) و خود شیفتگی۳۰ ناسازگاراند.۳۱

به نظر می‌رسد مذهب برای افراد نقش سپر دفاعی را بازی کرده، مجموعه وسیعی از آثار مثبت روان‌شناختی را در افراد ایجاد می‌کند.۳۲

تحقیقات در باره مذهب نشان می‌دهد که تداوم باورهای مذهبی بر رفتارهای افراد مذهبی تأثیر می‌گذارد. از ۱۹۸۰م به رابطه مذهب و خانواده با علاقه به موضوعاتی، مانند تأثیر مذهب و سلامت فردی توجه بیشتری شد. همان‌طور که توماس و هنری رابطه مذهب و خانواده را بررسی کرده و گفته‌اند که این دو نهاد یک‌پارچه هستند و باعث افزایش سلامت می‌شوند.

جهت دانلود متن کامل تحقیق  رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری کلیک نمایید

برچسب ها: رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری ، مقاله رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری ، تحقیق رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری ، مقاله در مورد رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری ، تحقیق در مورد رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و تاب‌آوری در بین مادران دارای فرزندان مبتلا به بیماری ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 9 خرداد 1395 07:04 ب.ظ
دیدگاه ها ()

رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی

سه شنبه 4 خرداد 1395 06:24 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


مقاله رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی شامل 29 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

این پژوهش درمیان ۳۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان مرند»، و ‌به روش پژوهشی، توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه «نگرش و اعتقادات مذهبی» و پرسش‌نامه سنجش اختلالات روانی «SCL-90-R» استفاده شد و برای سنجش پیشرفت تحصیلی، آخرین معدل آنها اخذ گردید. در گردآوری داده‌ها، از آمار توصیفی (میانگین، میانه، نما، جدول و نمودار) وآمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل‌داده‌ها همبستگی، و آزمون T استفاده شده است.

یافته‌های پژوهش حاکی است، رابطة بین متغیر جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی در سطح P<0.01 منفی است. این رابطه در کلیة خرده آزمون‌های ۹ گانة آزمون اختلالات روانی نیز منفی است. رابطة بین متغیر پیشرفت تحصیلی با جهت‌گیری مذهبی در سطح P<0.01 مثبت می باشد. رابطه اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی نیز در سطح P<0.01 منفی می باشد.

کلیدواژه‌ها: دانشجو، پیشرفت تحصیلی، جهت‌گیری مذهبی، اختلالات روانی.

 

مقدّمه

اهمیت معنویت و رشد معنوی انسان در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان‌شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان‌شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته‌ها و نیازهای مادی قد علم کنند و اهمیت بیشتری بیابند. مردم جهان، امروزه بیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند و روان‌شناسان و روان‌پزشکان هم به طور روزافزون درمی‌یابند که در همه موارد برای درمان اختلالات روانی، استفاده از روش‌های متعارف کافی نیست. (شهیدی و شیرافکن، ۱۳۸۲) نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاریخ دارد؛ زیرا بشر از همان آغاز زندگی خود به حامی مقتدر و تکیه‌گاهی نیرومند احساس نیاز می‌کرده است. موضوع دین مورد بحث روان‌شناسان و محققان پیشگامی همچون جیمز (۱۹۲۹)، فروید(۱۹۰۷)، یونگ (۱۹۶۱ ـ ۱۸۷۵) و دیگران بوده است. همچنین مطالعات و نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف مذهبی به گذشته‌های دور برمی‌گردد؛ ولی مطالعه مذهب از دیدگاه روان‌شناختی از حدود ۱۰۰ سال پیش آغاز گردیده است.(بهرامی احسان، ۱۳۸۳) اعتقاد بر این است که در ایمان به خدا، نیروی خارق‌العاده‌ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان متدین می‌بخشد و در تحمل سختی‌های زندگی او را کمک کرده و از نگرانی و اضطرابی که بسیاری از مردم در معرض ابتلای به آن هستند دور می‌سازد. ویلیام جیمز، یکی از پیشگامان طرح این واقعیت در روان‌شناسی، معتقد است: «ایمان بدون شک مؤثرترین درمان اضطراب۵ است؛ ایمان نیرویی است که باید برای کمک به انسان در زندگی وجود داشته باشد. فقدان ایمان، زنگ خطری است که ناتوانی انسان را در برابر سختی‌های زندگی اعلام می‌دارد» (به نقل از: عثمان نجاتی، ترجمه عرب، ۱۳۸۴).

ایمان، انجام دستورات مذهبی، و حضور در مراسم‌های مذهبی از عواملی هستند که می‌توانند در درمان و پیش‌گیری از ابتلا به بیماری‌های روانی اعم از نوروزهای خفیف یا سایکوزهای شدید به کار رود (داویدیان، ۱۳۷۶). به نظر بنیامین راش «مذهب آن‌قدر برای پرورش سلامت روح اهمیت دارد که هوا برای تنفس» (به نقل از: جیمز، ۱۳۷۶). مذهب به انسان کمک می‌کند تا معنای حوادث زندگی، بخصوص حوادث دردناک و اضطراب‌انگیز را بفهمد.

دین به مؤمنان و معتقدان خود می‌آموزد که چگونه با مجموعه عظیم جهان که پیش از فرد شکل گرفته و قوانین خود را بر او تحمیل می‌کند سازگاری۱ یابد. این سازگاری، دل‌گرمی و خرسندی مطبوعی را در روان فرد ایجاد می‌کند. برخلاف عقاید گذشته که دین را مانع پیشرفت عقل می‌شناختند و آن را مانع استواری اخلاق راستین می‌دانستند، اگر دستورات دین کامل اجرا شوند، هم اخلاق راستین ایجاد می‌شود و هم نظم اجتماعی و سیاسی شکل می‌گیرد (کاسیرز۲، ترجمه موفق،۱۳۷۰).

«دین در عصر کنونی با چالش‌های توانمندی روبه‌رو شده و انعکاس آن تمام جهان را درنوردیده است؛ به ویژه اینکه با تسلط به طبیعت، پیشرفت زندگی و گسترش انسان‌گرایی محض، ابتدا به نظر می‌رسید که خدا و به طور کلی ماوراءالطبیعه و متافیزیک با مفهوم نیروی برتر دست نیافتنی، در حال از بین رفتن است و دین‌داری به پستوهای ذهن در زندگی رانده می‌شود؛ اما با اجلاس هزاره سران و رهبران دینی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک۳ اتفاق شگفت‌انگیزی رخ داد و آن شکست طرح‌های ضد دین بود». مونت گمری، ۱۳۸۰).

بیان مسئله

بحث از دین و مذهب برای مقابله (عمدتاً پیش‌گیری) با بیماری‌ها قرن‌هاست که مطرح می‌شود؛ از زمان‌های پیش از میلاد که علت بیماری را گناه فرد می‌دانستند تا زمان بعثت پیامبر اکرم?، که عمده مردم مشکلات و ناراحتی‌های خود را با عمل به دستورات قرآن و پیامبر، همچون آیه شریفه «کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا» برطرف می‌کردند. هرچند که اهمیت مذهب در رابطه با بیماری، به ویژه بیماری روانی، فراز و فرود بسیاری داشته است.

امروزه برخلاف چندین دهه قبل که انسان را موجودی سه بعدی متشکل از زیست، روان و اجتماع۵ می‌دانستند، بعد چهارمی هم بدان اضافه نموده‌اند و آن بعد روحی۶ و یا معنوی است (طهماسبی و کمانگیری، ۱۳۷۵). در حقیقت، ترکیب انسان، رفتار انسان، سلامت انسان، بیماری انسان و سایر افعال و حالاتی که بر انسان حادث می‌گردد ناشی از یک بعد خاص نیست، بلکه تمام ابعاد چهارگانه با ترکیب و تأثیر متقابل بر هم، حالاتی را بر انسان حکمفرما می‌نماید.

به طور کلی، وجود بیماری روانی در خانواده می‌تواند فعالیت عادی اعضا، اقتصاد خانواده و روابط انسانی خانواده را مختل نماید؛ صرف نظر از وقت و عمر زیادی که ممکن است از افراد بگیرد. اختلالات روانی، کارگر، کارمند، محصل، پزشک و استاد نمی‌شناسد و امکان ابتلا به آن برای همه افراد جامعه در تمامی زمان‌ها وجود دارد و هیچ انسانی از فشارهای روانی و اجتماعی مصون نیست و این خطری است که شدیداً نسل فعلی و آینده را تهدید می‌کند (میلانی‌فر، ۱۳۸۴).

جهت دانلود متن کامل مقاله رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی کلیک نمایید
برچسب ها: رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی ، مقاله رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی ، تحقیق رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی ، مقاله در مورد رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی ، تحقیق در مورد رابطه‌ جهت‌گیری مذهبی با اختلالات روانی و پیشرفت تحصیلی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 خرداد 1395 06:26 ب.ظ
دیدگاه ها ()

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • نگار موسوی(85)

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic