تحقیق هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف

دوشنبه 9 مرداد 1396 12:40 ب.ظ   نویسنده : نگار موسوی      


تحقیق هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف   شامل 36 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۲-۱مقدمه

تأکید بیش از حد بر سود حسابداری، بیانگر این نکته است که بازار آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان توجه زیادی دارد. سود به عنولن نتیجه نهایی فرآیند طولانی حسابداری که همواره مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات مالی است، تحت تأثیر رویه های حسابداری انتخابی مدیران محاسبه میگردد.(تئوح و همکاران،۱۹۹۸).

مدیران سود خالص را به صورت فرصت طلبانه مدیریت میکنند و برای تحقق هدف از روشهای متعددی استفاده میکنند و برای نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری شرکت، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و هم چنین تغییر در برآوردها میتوانند سود را دستکاری نمایند.(جونز، ۱۹۹۹۱).

بنابر این برای ارزیابی سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود. کیفیت سود معیاری مهم برای سلامت واحد تجاری به شمار می رود و معنای واحدی ندارد. هرچه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود(مجتهدزاده و احمدی، ۱۳۸۸).

در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر هموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار در شرایط عدم  اطمینان محیطی در نظر گرفته شده است زیرا سازمانها  قبلاً برای سالها در محیط خود  با یک رقابت طبیعی بقا داشته اند و فعالیتها و تصمیمات مدیران به دلیل ثبات محیطی بیشتر بر افزایش کارایی عملیات سازمان متمرکز  بوده است. به تدریج این  وضعیت باثبات و ایستا جای خود را به محیطهای پویا و متلاطم داد، به گونه ای که رکودهای اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارزهای خارجی، تغییرات ناگهانی نرخ بهره و بسیاری  موضوعات دیگر موجب شد تا سازمانها در محیطهایی متفاوت از شرایط گذشته به فعالیت بپردازند(نادری، ۱۳۸۸).

۲-۲هموارسازی سود [۱]

یکی از جنبه ها و الگوهای مدیریت سود، هموارسازی سود[۲]می باشد که توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است. به دو دلیل، مطالعاتی که در زمینه هموارسازی سود انجام شده است موفق تر از سایر اشکال مدیریت سود می باشد: ۱) هموارسازی به طور دقیق تری تعریف  می شود: مدیران عملیاتی انجام می دهند که زمانی که سود پایین است، سود را افزایش و زمانی که سود بالا است، آن را کاهش دهند.۲) تفاوت بین هموارسازان و غیر هموارسازان به طور موفقیت آمیزی در مطالعات مختلف، عملیاتی شده است.

فرضیه هموارسازی سود پیشنهاد می کند که سود برای کاهش نوسانات آن حول سطحی که برای شرکت نرمال به نظر می رسد به طور آگاهانه دستکاری می شود (رونن و سادان،۱۹۸۱)[۳]، و مدیران در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری از سیاست ها و روش هایی استفاده می کنند که واریانس سود گزارش شده را کاهش دهند. این فرضیه برای اولین بار توسط هپوورد(۱۹۵۳)[۴]پیشنهاد شد و بعداً توسط گوردون[۵] در سال ۱۹۶۴ توضیح داده شد. هموارسازی سود هدف مشخصی دارد و آن ایجاد جریان با ثباتی از رشد سود است.

۲ – ۲– ۱٫ تعاریف هموارسازی سود

این تصور که شرکتها آگاهانه سود خود را هموار می کنند برای اولین بار توسط هپوورد در سال ۱۹۵۳مطرح شد و توسط گوردون در سال۱۹۶۴ توسعه یافت. هپوورد (۱۹۵۳) مفهوم هموارسازی را چنین بیان کرد:”منطقی است که مدیران با استفاده ازابزارهای مشخص حسابداری سود خود را هموارکنند.”

به صورت  دقیق تر، گوردون تئوری هموارسازی سود را با بیان چهار فرض زیر ارائه کرد:

معیار مدیریت شرکت در انتخاب بین روش های حسابداری، به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است.

مطلوبیت مدیریت با الف) امنیت شغلی او ب) نرخ رشد پاداش و حقوق او ج) نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد.

کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض ۲ بیان شد به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد.

برای مدیران رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود( یا نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.

اگر چهار فرض بالا پذیرفته شود، مدیران در محدوده قدرت خود یعنی محدوده پذیرفته شده قوانین حسابداری باید ۱) سود گزارش شده را هموار کنند ۲) نرخ رشد سود را هموار کنند.

به نظر کوپلند(۱۹۶۸)[۶] هموارسازی سود عبارت است از کاهش تغییرات سالانه سود با انتقال سود در سال هایی که سود زیاد است به سال هایی که سود کم است (استولوی و برتون، ۲۰۰۰)[۷]. به عقیده بیدلمن (۱۹۷۳)[۸] هموارسازی سود عبارت است از کاهش آگاهانه نوسانات سود به سطحی که برای شرکت نرمال به نظر  می رسد. به عبارت دیگر هموارسازی سود تلاش مدیریت برای کاهش نوسانات غیرعادی سود است که در محدوده خط مشی های اصول حسابداری و مدیریت منطقی باشد. گیولی و رونن (۱۹۸۱)[۹] عنوان کردند که هموارسازی می تواند نوعی پیام[۱۰] باشد که مدیران به وسیله آن ازاختیار خود در انتخاب بین روش های مختلف در اصول پذیرفته شده حسابداری استفاده می کنند تا نوسانات سود طی زمان را حول روندی که به بهترین وجه منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران از عملکرد آتی شرکت می باشد، کاهش دهند .

موسس (۱۹۸۷)[۱۱] هموارسازی سود را تلاشی برای کاهش نوسانات سود گزارش شده می داند.بارتو (۱۹۹۳)[۱۲] بیان می کند که هموارسازی سود دو شکل دارد: ۱) شکل کاهنده سود ، زمانی که سود مورد انتظار به طور موقت بالا باشد و یا ۲) شکل افزاینده سود، زمانی که سود پایین تر از سود مورد انتظار یا سود سال قبل باشد. آشاری و دیگران[۱۳] (۱۹۹۴) هموارسازی سود را به عنوان عمل داوطلبانه و آگاهانه مدیر برای کاهش نوسانات سود با استفاده از ابزارهای مشخص حسابداری تعریف کردند. به عقیده زارووین(۲۰۰۲)[۱۴] هموارسازی سود عبارت است از مدیریت اقلام تعهدی برای کاهش واریانس سری زمانی سود.

۲ – ۲– ۲٫ فرصت های هموارسازی سود

مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد که مدیر می تواند بین این روش ها یکی را انتخاب نماید. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمان بندی کند، مثل به تأخیر انداختن یک فروش و یا اینکه مخارج اختیاری انجام دهد. به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تأثیر گذاشته و آن را هموار کند. به اعتقاد بیدلمن نیز اختیاراتی که در زمینه حسابداری و شمول درآمدها و هزینه ها وجود دارد  فرصت هایی را برای هموارسازی ایجاد می کند. اندازه و زمان بندی درآمدها و  هزینه های اختیاری نقش مهمی را در فرآیند هموارسازی سود ایفا می کند. اقلام اختیاری آن هایی هستند که مدیریت بر آن ها کنترل دارد و می تواند آن ها را به تأخیر اندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن ها تسریع کند. حذف و یا کاهش هزینه ها و مخارج مربوط به بسیاری از هزینه ها طی سال های بد و ناموفق و افزایش آن ها در سال های خوب و موفق، رویه عمل مطلوبی برای بسیاری از هزینه های اختیاری  می باشد. همچنین تعویق و یا تسریع انواع خاصی از درآمدها در بسیاری از شرکت ها رایج است.

۲–۲– ۳٫ انواع هموارسازی سود

ایکل[۱۵] (۱۹۸۱) ادعا کرد که دو نوع هموارسازی سود وجود دارد. هموارسازی طبیعی[۱۶] و هموارسازی آگاهانه[۱۷] یا برنامه ریزی شده[۱۸]. هموارسازی برنامه ریزی شده که هموارسازی مدیریت نیز نامیده می شود به دونوع۱) هموارسازی واقعی[۱۹] که هموارسازی معاملاتی یا اقتصادی[۲۰] نیز نامیده می شود و۲) هموارسازی مصنوعی[۲۱] یا هموارسازی حسابداری[۲۲] تقسیم می شود.


جهت دانلود متن کامل تحقیق هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف کلیک نمایید


برچسب ها: تحقیق هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف ، دانلود تحقیق هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف ، تحقیق در مورد هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف ، پیشینه تحقیق هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف ، مقاله هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف ، مقاله در مورد هموارسازی سود و انگیزه ها و اهداف ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 12:41 ب.ظ
دیدگاه ها ()
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • نگار موسوی(85)

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic